Redenumire device in FHEM

FHEM @wikidata.org

In acest tutorial vom vedea cum putem redenumi dispozitivele integrate in serverul Smart Home FHEM, si cum putem grupa dupa anumite reading-uri in front end informatia necesara.